Dankzij de fondsen die het Stedelijk Museum Amsterdam ondersteunen, worden bijzondere en spraakmakende activiteiten mogelijk gemaakt. Het Stedelijk is zeer dankbaar voor deze waardevolle bijdragen aan tentoonstellingen, aankopen, restauraties, onderzoek, publicaties, educatie en publieksprogramma’s.

 • Aankoop Dan Flavin, 2012
 • Alzheimer-programma Onvergetelijk, 2016
 • Tentoonstelling Jordan Wolfson: Colored sculpture, 2016, photo by Dan Bradica, courtesty the artist, Sadie Coles HQ London and David Zwirner, NY

Het Stedelijk Museum ontvangt genereuze steun van de volgende fondsen

Ammodo initieert, ontwikkelt en ondersteunt grensverleggende projecten binnen de beeldende kunst, podiumkunst en fundamentele wetenschap. Bij het Stedelijk ondersteunen zij onder meer de tentoonstellingen Raquel van Haver – Spirits of the Soil en Carlos Amorales – The Factory.

De Annenberg Foundation is een familiefonds dat is opgericht om non-profit organisaties in Amerika en de rest van de wereld te steunen. Naast culturele non-profitorganisaties, ondersteunen zij tevens Universiteiten, gezondheidsprogramma’s en het dierenwelzijn. Bij het Stedelijk ondersteunen zij het tentoonstellingsprogramma van 2018.

Art Mentor Foundation Lucerne beschouwt zichzelf als een mentor van de kunsten. Het fonds is in het leven geroepen om gevestigde en erkende kunstenaars en educatoren die nieuwe en innovatieve paden bewandelen in de beeldende kunst, muziek en kunsteducatie te ondersteunen. Bij het Stedelijk Museum ondersteunen zij de tentoonstelling Seth Price – Social Synthetic.

BankGiro Loterij is de cultuurloterij van Nederland. De loterij ondersteunt culturele initiatieven die op een verrassende wijze een breed publiek in aanraking brengen met kunst en cultuur. Sinds 2012 ontvangt het Stedelijk jaarlijks een bijdrage waarmee aankopen, restauraties en presentaties van de collectie mogelijk worden gemaakt. Dankzij de steun van de spelers van de BankGiro Loterij heeft Stedelijk Museum Amsterdam een vijfjarig groot materiaal-technisch onderzoek naar de negen schilderijen van Marc Chagall (1887-1985) in de collectie afgerond. Daarnaast ondersteunde de BankGiro Loterij de aankoop van verschillende kunstwerken, waaronder in 2019 Untitled (2018) van Ethel Adnan en 'I want to be able to welcome my father to my house: July 31-August 5, 1989' (1990/2018) van Walid Raad. Ook spelen deelnemers van de cultuurloterij geoormerkt mee voor het Stedelijk Museum, waaruit het museum ieder jaar een waardevolle bijdrage mag ontvangen.

BankGiro Loterij Fonds gelooft dat kunst en cultuur van betekenis kan zijn bij het geven van een antwoord op een aantal urgente sociale, economische en ecologische vraagstukken in onze samenleving. Het BankGiro Loterij Fonds wil dit stimuleren en zo veel mogelijk mensen hiermee kennis laten maken. Om dit te bereiken werken zij samen met culturele pioniers die risico’s durven nemen én verandering veroorzaken. Bij het Stedelijk Museum ondersteunde het BankGiro Loterij Fonds het project wat je ziet ben je zelf.

Blockbusterfonds is in 2012 opgericht door de VandenEnde Foundation, het Prins Bernhard Cultuurfonds, VSBfonds en de BankGiro Loterij. Zij werken samen in het Blockbusterfonds om uitzonderlijke culturele projecten mede mogelijk te maken. Met een lening of garantiebijdrage in combinatie met een gegarandeerde kaartafname ondersteunen zij bijzondere culturele initiatieven die gericht zijn op een groot en breed publiek. Bij het Stedelijk maakten zij de tentoonstellingen Kazimir Malevich en de Russische avant-garde, De oase van Matisse, Jean Tinguely – Machinespektakel en Chagall, Picasso, Mondriaan e.a. Migranten in Parijs mede mogelijk.

Fonds 21 is een ondernemend en maatschappelijk betrokken fonds dat door het steunen van ideële doelen gericht op Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij, een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving van nu. Zij ondersteunen professionele, kwalitatief sterke projecten die een breed, nieuw publiek weten te bereiken. Fonds 21 was jarenlang hoofdbegunstiger van de Blikopeners maakte A year at the Stedelijk: Tino Sehgal en Jordan Wolfson: MANIC / LOVE / TRUTH / LOVE mogelijk.

Fonds Sluyterman van Loo bevordert de kwaliteit van leven van ouderen in Nederland en in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het fonds heeft een bijdrage geleverd aan het Alzheimer-programma Onvergetelijk en draagt bij aan Studio I – Platform voor Inclusieve Cultuur.

Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte ondersteunt hedendaagse kunst op het gebied van beeldende kunst, muziek, film en literatuur. FABA ondersteunde tentoonstellingen in het Stedelijk, waaronder Jordan Wolfson: MANIC / LOVE / TRUTH / LOVE en Günther Förg– A Fragile Beauty.

Gieskes-Strijbis Fonds ondersteunt goede doelen in een viertal sectoren: Natuur en Milieu, Democratie en Rechtstaat, Medische Wetenschap en Kunst en Cultuur. Bij het Stedelijk maakte het fonds het grootse overzicht Kazimir Malevich en de Russische avant-garde mede mogelijk en ondersteunden zij de landelijke uitbreiding van het Alzheimer-project Onvergetelijk.

Goethe-Institut is de wereldwijd actieve culturele instelling van de Duitse Bondsrepubliek. Zij bevorderen de kennis van de Duitse taal in het buitenland en de internationale culturele samenwerking. Zij droegen onder andere bij aan ZERO: Let Us Explore The Stars en Günther Förg – A Fragile Beauty.

K.F. Hein Fonds beheert het nagelaten vermogen van oprichter Karl Friedrich Hein en geeft steun aan organisaties en instellingen binnen de werkvelden monumentenzorg, natuurbehoud, cultuur en volksontwikkeling, podiumkunsten, maatschappelijk werk en volksgezondheid. Bij het Stedelijk ondersteunde het fonds tentoonstellingen als Kazimir Malevich en de Russische avant-garde en De oase van Matisse.

The Korea Foundation biedt ondersteuning aan vooraanstaande musea in het buitenland voor Korea gerelateerde tentoonstellingen en culturele / educatieve programma's met betrekking tot Koreaanse kunst. In het kader van dit programma introduceert het fonds de Koreaanse cultuur aan lokale bezoekers, waardoor de belangstelling voor Koreaanse kunst en Korea gerelateerde tentoonstellingen wordt gestimuleerd. Bij het Stedelijk ondersteunen zij de tentoonstelling Nam June Paik – The Future is Now.

LUMA Foundation is in 2004 opgericht om de activiteiten te ondersteunen van onafhankelijke kunstenaars en pioniers, alsook organisaties op het gebied van beeldende kunst en fotografie, publicaties, documentaires en multimedia. Zij ondersteunen onder meer de totstandkoming van Jean Tinguely – Machinespektakel en Jordan Wolfson: MANIC / LOVE / TRUTH / LOVE.

Mondriaan Fonds is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Alle bijdragen hebben tot doel het stimuleren van de productie en de presentatie van relevante beeldende kunst en erfgoed uit Nederland in binnen- en buitenland op die plekken waar de markt dit (nog) niet doet. Het Mondriaan Fonds maakte een breed scala aan bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten mogelijk in het Stedelijk, zoals structurele aankopen doormiddel van hun bijdrage aan het collectieprogramma 2020-2021, maar ook incidentele aankopen zoals Infe©ted Mondrian #2 (1994) van General Idea. Daarnaast droeg het Mondriaan ook bij aan tentoonstellingen zoals Walid Raad – Let’s be honest, the weather helped, het project STUDIO i – platform voor inclusieve cultuur en de opdracht TouchMETell aan Melanie Bonajo voor het RaboLab in samenwerking met Cinekid.

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek zet zich in voor een sterk wetenschapsstelsel in Nederland, vanuit de overtuiging dat wetenschappelijk onderzoek bijdraagt aan onze welvaart en welzijn. De kerntaak van NWO is het financieren van het talentvolle wetenschappers en onderzoeksfaciliteiten. Zij dragen bij aan onderzoeksprojecten in het Stedelijk, zoals onderzoek naar hedendaagse fotografie en de restauratie ervan middels Science4arts.

Outset Contemporary Art Fund, opgericht in 2003, is de enige internationale, onafhankelijke liefdadigheidsinstelling die schenkingen van patronencirkels en partners bundelt om nieuwe kunst te ondersteunen voor een zo breed mogelijk publiek. Outset bood ondersteuning voor tentoonstellingen in het Stedelijk, zoals Paulien Oltheten & Anouk Kruithof en A year at the Stedelijk: Tino Sehgal.

Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt cultuur, natuur en wetenschap in Nederland. Bij het Stedelijk maakte het Cultuurfonds uitzonderlijke intitiatieven met een landelijk belang mogelijk, waaronder Kazimir Malevich en de Russische avant-garde, Marlene Dumas: The Image as Burden, Jean Tinguely – Machinespektakel en Maria Lassnig – Ways of Being.

The Swiss Arts Council Pro Helvetia ondersteunt en verspreid Zwitserse kunst en cultuur. Ze stimuleren culturele productie met hun initiatieven in Zwitserland en daarbuiten. Dankzij hun steun werden ZERO: Let Us Explore The Stars en Jean Tinguely – Machinespektakel mede mogelijk gemaakt.

Stichting RCOAK is een Amsterdams charitatief vermogensfonds, een van de oudste in Nederland. Ze ondersteunen landelijk initiatieven en projecten die de kwaliteit van leven van ouderen bevorderen en binnen Amsterdam projecten gericht op armoede bestrijding voor andere kwetsbare groepen. Het Alzheimer-programma Onvergetelijk en Studio I – Platform voor Inclusieve Cultuur werden dankzij de steun van Stichting RCOAK mede mogelijk gemaakt.

Stichting van Achterbergh - Domhof beoogt de bevordering van kunst en wetenschap, in het bijzonder de toegepaste kunsten met voorkeur voor de hedendaagse keramiek. Zij maakten de Collectiepresentatie Vormgeving in het Stedelijk mede mogelijk, die vanaf de heropening van het museum vijf jaar te zien was (2012-2017).

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het cultuurfonds voor architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke crossovers. Het Stimuleringsfonds wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de professionele ontwerppraktijk. Onderdeel van dit streven is de interdisciplinaire wisselwerking tussen het culturele, maatschappelijke en economische domein. Het Stimuleringsfonds ondersteunt bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van ontwerpers, makers en culturele instellingen in de creatieve industrie. Zij maakten onder meer Wonen in de Amsterdamse School en het project GESAMTKUNST: Het leven een kunst mogelijk.

Stichting Zabawas werd opgericht op 23 januari 2004 door de heer C.J. Zanen. De stichting verleend geldelijke steun aan personen en/of instellingen die een algemeen belang beogen op het gebied van Cultuur, Natuur, Geneeskunde, Sport en Educatie. Het is de bedoeling dat verstrekte donaties de Nederlandse samenleving ten goede komen. Activiteiten bij het Stedelijk die door Stichting Zabawas worden ondersteund omvatten onder meer Marlene Dumas: The Image as Burden en De oase van Matisse.

The Terra Foundation for American Art bevordert de exploratie, het begrip en genot van beeldende kunst uit de Verenigde Staten voor een nationaal en internationaal publiek. De stichting erkent het belang van het ervaren van originele kunstwerken en biedt mogelijkheden voor interactie en studie, te beginnen met de presentatie en groei van haar eigen kunstcollectie in Chicago. Om de interculturele dialoog over Amerikaanse kunst te bevorderen, ondersteunt en werkt de stichting samen aan innovatieve tentoonstellingen, onderzoek en educatieve programma's. Bij het Stedelijk Museum ondersteunde het fonds de tentoonstelling Nam June Paik – The Future is Now in samenwerking met Tate Modern.

The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts werd opgericht in 1987. In overeenstemming met Andy Warhols nalatenschap, is het de missie van het fonds om de beeldende kunst te stimuleren. Het fonds steunde de eerste internationale tentoonstelling in het heropende Stedelijk: het grote Mike Kelley retrospectief.

The Keith Haring Foundation werd in 1989 opgericht door de kunstenaar en bestendigt Harings artistieke en filantropische erfgoed door het behoud en de verspreiding van zijn kunstwerken en archieven, en door het verstrekken van beurzen aan kinderen in nood en mensen die getroffen zijn door HIV/AIDS. Het fonds financierde bij het Stedelijk de conservering en restauratie van het velum van Keith Haring en een Summer School en Family Festival geïnspireerd op het werk van Haring.

Turing Foundation is een erkend Nederlands Goede Doelen-fonds dat haar gelden gebruikt om kinderen en jongeren onderwijs te laten volgen, mensen in Nederland te laten genieten van kunst, de natuur te beschermen en lepra te bestrijden. De eerste Turing Toekenning in 2009 werd uitgereikt aan het Stedelijk om het retrospectief over Mike Kelley mogelijk te maken. Ook financierde de Turing Foundation onder meer jarenlang de Turing Museumpleinbus.

VandenEnde Foundation is het particuliere cultuurfonds van Joop en Janine van den Ende. De Foundation verleent studiebeurzen aan jonge talenten en bijzondere culturele projecten en instellingen, zoals het Stedelijk Museum Amsterdam. De VandenEnde Foundation leverde een waardevolle bijdrage aan de nieuwbouw en renovatie van het museum.

Vereniging Rembrandt bestaat uit zestienduizend kunstliefhebbers. Sinds 1883 zet dit collectieve mecenaat zich in voor de versterking en bescherming van de Collectie Nederland. Ook bij het Stedelijk maakt de Vereniging Rembrandt belangwekkende aankopen mogelijk, waaronder de installatie van Dan Flavin, maar ook werken van Willem de Kooning, Pablo Picasso, Isa Genzken, Otobong Nkanga en General Idea.

VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land, door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’. Bij het Stedelijk draagt het fonds bij aan Studio I – Platform voor Inclusieve Cultuur en het educatief project Samen zijn wij Stedelijk.

Het Stedelijk Museum ontvangt additionele steun van de volgende fondsen

Adam Mickiewicz Institute, operating under the Culture.pl brand

Amsterdams Fonds voor de Kunst

Australia Council for the Arts

De Gijselaar-Hintzenfonds

DutchCulture

Editions Traverses Sàrl, Suisse 

European Cultural Foundation 

Harten Fonds

Institut für Auslandsbeziehungen 

Kunststiftung NRW

M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting

Nationaal Comité 4 en 5 mei

Prins Claus Fonds

P.W. Janssen’s Friesche Stichting

Stadsdeel Zuid

Stichting dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds 

Stichting Stokroos

TEFAF Museum Restoration Fund

vfonds

Wilhelmina E. Jansen Fonds

Meer weten? Neem contact op met

 • Sofia Patat
  Relatiemanager Fondsen
  020-5732792
  0630101087
  s.patat@stedelijk.nl
 • Sarah Gomaa
  Medewerker Development
  020-5732667
  s.gomaa@stedelijk.nl