Een van de kerntaken van het Stedelijk Museum is onderzoek naar de collectie. 

Het museum wil van een kleine groep kenners een grote groep kenners maken: via publicaties en met een gespecialiseerde bibliotheek, door het documenteren van de collectie in een digitale database en met het organiseren van lezingen en symposia. Ook doet het museum natuurwetenschappelijke experimenten om de kennis over het conserveren van de collectie te vergroten.

SAMENWERKING

Het Stedelijk Museum werkt nauw samen met onderzoekspartners zoals de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Onderzoeksschool Kunstgeschiedenis en met de Universiteit van Amsterdam, waaronder de masteropleiding museumconservator. Toonaangevende wetenschappers uit binnen- en buitenland delen hun expertise met onderzoekers van het Stedelijk Museum.